Sodni tolmač

Prevajanje notarskih listin, državnih odločb, pravnih pogodb, aktov itd. – vse to so področja, ki jih obvladuje sodni tolmač. Slednji je lahko specializiran za enega ali več tujih jezikov, iz ali v katere prevaja.

Sodni tolmač je usposobljen tako za ustno kot tudi za pisno prevajanje. Njegovo prisotnost je potrebna na uradnih ustanovah in ministrstvih, ob podpisu pogodb, na porokah in ob podobnih priložnostih.

Poleg prevodov, ki so tesno povezani s sodišči, pa lahko sodni tolmač prevaja tudi besedila iz drugih področij. Navsezadnje je sodni tolmač tisti posameznik, ki mu je ministrstvo dodelilo licenco, med drugim tudi zaradi odličnega poznavanja tujega jezika ali jezikov – kar je seveda pogoj za pridobitev licence.

Sodni tolmač je torej prevajalec, ki na sodiščih opravlja delo sodnega tolmačenja in za svoje prevode jamči z izjavo, pečatom in podpisom, torej jamči za istovetnost prevoda z originalom.