Šolska psihologija

Šolska psihologijaŠolska psihologija se ukvarja s spoznanji psihologije na področju vzgoje, izobraževanja in šolanja. Proučuje različne načine poučevanja, ukvarja se z odpravljanjem učnih težav, izboljševanjem učnih navad, svetuje glede nadaljnjega izobraževanja in poklicne poti. Prav tako se šolska psihologija posveča tudi temu, kako izboljšati šolsko klimo, torej odnose med učenci in učitelji, kako zagotoviti učencem in dijakom prijetno, spodbudno in sproščeno učno okolje. Eno od pomembnih področij, ki jih zajema šolska psihologija, je že prej omenjeno poklicno svetovanje. Prav je, da se učenci in dijaki pred nadaljevanjem svoje nadaljnje izobraževalne poti in izbire poklica pogovorijo s šolskim psihologom, ki jih po potrebi lahko tudi testira s posebnimi psihološkimi testi. Šolska psihologija je v veliko pomoč tudi tistim, ki imajo težave z učenjem. Šolska psihologija namreč raziskuje različne učne pristope, s katerimi bi si učenci ali dijaki lahko olajšali učenje ter postali uspešnejši in bolj zadovoljni. Tudi zagotavljanje prijetnega šolskega okolja, v katerem otroci in mladostniki preživijo veliko svojega časa, je pomembno področje, ki se mu posveča šolska psihologija.