Sončne elektrarne

Ko izberete izvajalca za postavitev vaše sončne elektrarne, se začne izdelava projektne in upravne dokumentacije. Gradnja sončne elektrarne na ključ zajema vse korake, od vaše začetne ideje, izdelave finančnega načrta, do projektiranja in upravnih postopkov, pridobivanja dovoljenj in finančnih pomoči, do dobave kakovostnih fotonapetostnih modulov, razsmernikov in druge opreme.

Ko je vse urejeno, sledi montaža sončne elektrarne in končno priključitev na elektro distribucijsko omrežje. Katerega izvajalca izberete, je pomembna odločitev. Najbolje se je zanašati na vam najbližje referenčne projekte. Za optimalno tehnično rešitev bo projektant natančno preučil dejansko stanje vaše idejne lokacije in druge infrastrukture za sončno elektrarno. Izdeluje se tehnična rešitev, tečejo upravni postopki za pridobivanje potrebnih dovoljenj in soglasij, vse za uspešno priključitev sončne elektrarne na elektro distribucijsko omrežje, s čimer se začne vračati vaša investicija in vam prodana elektrika prinaša čisti zaslužek. Visoka varnost vaše naložbe temelji na zagotovljeni subvencionirani odkupni ceni elektrike. Le to zagotavlja slovenska država. Odkupna cena elektrike v letu, ko ste elektrarno priključili na omrežje, velja nespremenjena za dobo 15 let od podpisa pogodbe.