Subvencije Eko sklada za toplotne črpalke

Vedno več ljudi se pri novogradnjah ter adaptacijah poslužuje povračila stroškov investicije iz eko sklada. Eko sklad lahko vašo investicijo subvencionira do 25% višine vaše naložbe, pomembno pa je da so do take višine upravičene le fizične osebe. Eko sklad toplotne črpalke je namenjen vsem ki so v svojo hiši vgradili toplotno črpalko.

Od oddaji vloge za subvencijo eko sklad bodite pozorni na naslednje zahteve. Sklad prizna subvencije le napravam ki so skladne z tehničnimi določili ter imajo poročilo ustreznega akreditiranega inštituta. Še pred samim nakupom preverite tehnične podatke toplotne črpalke da kasneje ne bi prihajalo do težav pri oddajanju vloge.

Za sredstva eko sklada moramo zaprositi že pred samim začetkom izvajanja del. Pred začetkom investicije moramo na pristojni organ oddati vlogo. Ob oddaji se glede na predračun izvajalca določi višina subvencije. V primeru da ponudba ne zajema vseh del in materiala ter vseh stroškov, se lahko zgodi da vam vlogo zavrnejo. Prav tako je potrebno vlogi dodati potrdilo o plačilu avansa, ter slikovno gradivo o trenutnem stanju. Tako kot pri vseh podobnih zadevah imate 15 dni časa za dopolnitev vloge, v kolikor je vloga popolna pa imate enako časa za podpis pogodbe eko sklada.  Tisti ki se boste posluževali takega načina subvencioniranja opozarjamo da podajo resnične informacije in dejansko stanje, saj se vse podatke preverja v Zemljiški knjigi in pri Geodetski upravi Republike Slovenije.

Eko sklad toplotne črpalke subvencionira tako črpalke tipa zrak/voda, zemlja/voda kot tudi tipa voda/voda. Pravne osebe pa naj pri bodo pri samih investicijah pozorne, kakšne investicije sklad sploh subvencionira.