Svet brez računovodskih servisov

Kaj bi bilo če bi država z zakoni ukinila računovodski servis? Verjetno bi kaj hitro nastala zmeda. Nihče več ne bi knjižil prihodke ter odhodke, glavni v podjetjih ne bi vedeli ali delajo z izgubo ali z dobičkom, država ne bi morala pobirati davkov, lahko bi kvečjemu uvedli nek pavšalni davek glede na velikost samega podjetja.

Res nepredstavljivo kakšen bi bil svet, kjer računovodski servis, kot je 3 ZAN d.o.o., ne bi obstajal. Kar groza me je pomisliti na tak scenarij. V takem groznem primeru, bi sam najraje postal grobar, kajti njim posel nikoli ne propade.  Mogoče bi poleg prodajal še biološko gnojilo za rastline. Seveda te dva posla nimata nič skupnega.