Arheološke raziskave

Predhodne arheološke raziskave so del gradbenega posega

Gradbeni posegi v prostor so pogosti. Praktično povsod, kjer investitorji gradijo, pride tudi do posega v površje zemeljske skorje. Ta se z gradnjo odkriva v manjšem, ali večjem obsegu in sega v manjšo, ali večjo globino. S tem obstaja možnost, da bomo ob izkopavanjih naleteli tudi na arheološka najdišča. Zakonodaja predpisuje vrsto ukrepov, da bi se ta najdišča ustrezno zavarovala in se ne bi uničila. Eden od načinov zaščite so predhodne arheološke raziskave.

Read more about Predhodne arheološke raziskave so del gradbenega posega