Mediacija in mediator

Mediacija sodi med alternativne načine reševanja konfliktov, izvaja pa jo mediator, ki je usposobljen, da kot nepristranska tretja oseba vodi proces dogovarjanja oziroma reševanja konfliktov…