Tek pozimi, zavarujmo zdravje

Tek pozimi lahko prinaša varovanje zdravja .

Varovanje zdravja je človekova stara in hkrati zelo sodobna prioriteta. Tek pozimi nudi v tem pogledu veliko koristi. Čeprav se je aktivno varovanje zdravja do današnjih dni v osnovah komaj kaj spremenilo, so aktivnosti in pogoji za doseganje tega cilja bistveno bolj napredovali.  Aktivnosti, ki pripomorejo k varovanju zdravja so predvsem vse oblike gibanja v intenzivnosti, katera obremenjuje telo in organizem skladno z zmožnostmi. Za tek pozimi  je značilno, da prinaša vse znane dobre lastnosti kot so boljša prekrvavitev, večja gibčnost, več energij, poleg tega pa tudi možnost krepitve obrambnega sistema. Za današnji čas je značilno, da je v primerjavi s preteklostjo napredoval  tako izbor, kot tudi vse potrebno za izvajanje, v nekaterih elementih pa so določene aktivnosti ostale praktično enake kot pred tisočletji.  Pogoji so bistveno bolj napredovali, saj danes vedno več osebam pomeni gibanje kot je tek pozimi, pomemben del vsakdanjika oziroma življenja na sploh. Še pred vsega desetletji je bilo gibanje predvsem in v določenih primerih tudi izključno del šolskega programa. Z njegovim zaključkom se je organizirano in redno gibanje tudi prenehalo. Tek je tako ohranilo kot dnevno ali vsaj pogosto aktivnost majhno število ljudi, tek pozimi pa je domena zgolj peščice izmed njih. Danes je vedno bolj v zavesti ljudi, da morajo za svoje zdravje storiti kaj tudi sami, gibanje pa se mora z zaključkom šolskega programa nadaljevati.  Razlike so vidne že na prvi pogled v mnogih značilnostih. Če so bili še pred desetletjem ali mogoče malce bolj v preteklosti ljudje, ki se ukvarjajo z rekreacijo označeni z raznimi negativnimi oznakami, je danes mnenje povsem drugačno. Vedno več ljudi se zaveda, da so aktivnosti, kot je tek pozimi koristne. Vendar hkrati najdejo vedno dovolj izgovorov, da se ne začnejo ukvarjati z njim.

Zima je mnogim neprijetno obdobje, drugi se bojijo prehlada, tretji imajo težave z zdravjem, izgovorov, da se tek pozimi ne izvaja je nešteto.