Toplotna črpalka, sodobna alternativa

Toplotna črpalka je sodobna alternativa ogrevanja .

Ogrevanje prostorov je bilo od nekdaj ena pomembnejših aktivnosti. V preteklosti je pomenilo imeti les za kurjavo okrog hiše bogastvo in je pomenilo pogoj za zagotavljanje kakovostnega življenja v hladnejših delih leta. Danes je v
toplotna črpalka v mnogih primerih to idilo nadomešča z učinkovitostjo. Kar pomeni, da je les za kurjavo namenjen predvsem prestižu, ki služi bodisi okrasni funkciji ali pa ima namen ogrevanja manjših prostorov na klasičen način. V hladnejših predelih dežele je včasih veljalo, da toplotna črpalka ni primerna. Vendar je to že lep čas preteklost. Kar pomeni, da je lahko tudi v preteklosti na temperaturo okolice občutljive sisteme ogrevanja, moč uporabiti praktično kjerkoli. Za uporabo je toplotna črpalka enostavna, enostavno dosegljiv so tudi njeni učinki. Energetska učinkovitost je le del učinkovitosti. Pri odločitvi moramo računati tudi z investicijo. V ponudbi se toplotna črpalka razlikuje predvsem po načinu delovanja. Za svoje delovanje lahko črpa toploto iz zraka, zemlje ali vode oziroma podtalnice. Glede na način izkoriščanja toplote oziroma vira energije, je toplotna črpalka lahko zelo različna investicija. Za nekatere je najbolj pomembno, da je v začetku investicija majhna, kasnejša učinkovitost pa zanje ni tako pomembna oziroma odločilna. Nasprotje so investitorji, ki želijo, da je učinkovitost večja ali najboljša v času uporabe. Zanjo so temu primerno pripravljeni tudi plačati več. Vsak od investitorjev ima seveda svoj prav, zato je nesmisel prepričevati prepričane, ampak je bolje ponuditi njim najbolj primeren način ogrevanja sanitarne vode in prostorov. Kdor ima rad manjše investicije na začetku, bo izbiral predvsem sistem zrak voda, kdor dobre izkoristek sistem zemlja voda, najbolj učinkovit je sistem voda voda. Vendar je slika lahko različna, ko pogledamo stroške po nakupu. Nekateri sistemi so za delovanje bistveno bolj kompleksni, zahtevajo temu primerno dodatnih aktivnosti.

Toplotna črpalka je lahko različna investicija, učinek in vzdrževanje.