Udarec v glavo lahko povzroča pretres možganov

Udarec v glavo ima lahko za posledico pretres možganov. Govorimo tudi, da udarec v glavo povzroči blago travmatsko poškodbo. Preprečevanje posledic udarca v glavo se preprečuje na različne načine. V primeru večjih možnosti za nastanek udarca in posledic, se predpisuje obvezna uporaba točno določene varnostne opreme. Vendar blaga travmatska poškodba ne nastane zgolj zaradi udarca v glavo.

Blažja travmatska poškodba

Blažja travmatska poškodba lahko nastane tudi zaradi delovanja akceleracijsko-decelaracijskih sil na glavo utrudljivosti. Bolnik navaja motnje spanja, glavobol, motnje osebnosti, razdražljivost, omotičnost, afektivne motnje, motnje spomina in pozornosti, netoleranca za stres, katere je povzročil udarec v glavo v bližnji ali bolj oddaljeni preteklosti. Udarec v glavo se lahko prelevi v resen zdravstveni problem, vpliva na odsotnost z dela ter znižano učinkovitost. Pogosto se posledice, ki jih je povzročil udarec v glavo, sanirajo v treh do šestih mesecih. Zato je potrebno temu primerno poskrbeti za varnost, posebno pri nekaterih aktivnostih. To so lahko profesionalne aktivnosti ali prostočasne aktivnosti. Predvsem lahko ublaži udarec v glavo zaščitna oprema. Med najbolj znane sodi čelada, velik učinek pri preprečevanju posledic udarca v glavo pa ima lahko tudi preventiva. Tak primer je ustrezno označevanje ali opozarjanje na mestih, kjer so udarci v glavo iz različnih razlogov pogosti ali možni z veliko verjetnostjo. Čelada je star človekov izum, ki ni služil zgolj uporabnikom, ampak tudi arheologom. Po starih čeladah namreč lahko ugotavljajo gibanje uporabnikov od izhodišča. Znano jim je kdo je takšne čelade uporabljal, kdo jih je izdelovat, kraj najdbe pa je lahko od kraja izdelave oziroma izhodiščne postojanke zelo oddaljen. V sodobnem času je čelada vedno bolj pogosto uporabljena. S tem se kaže, da se je zavest in zavedanje ljudi povečalo. Pred približno tremi desetletji je bila čelada na raznih vrhunskih tekmovanjih redkost, danes je čelada nekaj samoumevnega tudi v številnih amaterskih športih in aktivnostih. Udarec v glavo ter zdravstvene posledice sta bila v preteklosti pogosto podcenjujoča s strani stroke.
www.vzajemna.si