Varstvo pri delu izpit na spletni strani

Določene spletne strani med katerimi je tudi Projekt Varnost, nudijo tudi preizkusni oz. testni izpit iz varstva pri delu, kjer se lahko predhodno preizkusite, preden ga greste zares opravljati. Varstvo pri delu izpit se razlikuje v odvisnosti od dejavnosti in števila zaposlenih.
Tukaj http://www.moje-novice.com/izjavo-o-varnosti-z-oceno-tveganja-je-obvezna/ lahko preberete še več.
Če tega nimamo opravljenega, nas lahko čaka globa, ki bo, s 1. 1. 2012, ko začne veljati novi zakon, ki določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom, znašala od 2.000 do 40.000 evrov kazni za delodajalce, in 100 do 1000 evrov za delavce, ki ne delajo v skladu s členi, ki so navedeni v zakonu, ki je bil sprejet na seji 24. 5. 2011 in objavljen 3. 6. 2011 v Uradnem listu.