Vodni filtri

Vodni filtri so pomembni, ker čistijo vodo, ki nam jo dobavljajo javna podjetja in je onesnažena ravno toliko, kolikor je onesnaženo oziroma obremenjeno okolje v katerem živimo. V se praksi največ uporabljajo kombinacije filtrov iz aktivnega oglja, ki zaradi svoje ogromne površine absorbirajo predvsem organske spojine, in mehanskih filtrov gostote 0,2 – 20 mikronov ter tako imenovane HF-membrane, s sposobnostjo filtracije do 0,02mikronov, ki uspešno zadržijo vse bakterije. Tudi filtri z medijem KDF55 (čisti baker in cink), mešanice koloidnega srebra itd., preprečujejo da se v samem filtru ne začno razvijati bakterije. Kjer je možnost mikrobiološkega onesnaženja večja (lastna zajetja, kapnica, stari vodovodi …) svojo vlogo odlično opravljajo ultraviolični sterilizatorji, kemična onesnaženja (pesticide, herbicide, nitrate, atrazin …) pa učinkovito odstranjujejo le HF filtri, reverzno osmozne membrane ali ionski izmenjevalci.

Posebno poglavje predstavljata tako imenovana ionizirana ali živa voda (negativni ORP-oksidacijsko redukcijski potencial) ozirom alkalna/bazična voda (pH > 7,5), ki poleg tega da je prečiščena predstavljajo tudi zdravilno učinkovino, naprave pa so v tujini (Japonska, Koreja, Rusija …) priznane kot medicinski pripomočki. V primeru trde vode in vodnega kamna, se ga lahko učinkovito ubranimo z uporabo posebnih parmanentnih magnetov za odstranjevanje vodnega kamna oziroma njegovih posledic, saj se kristali povzročiteljev vodnega kamna po prehodu skozi močno magnetno polje preoblikujejo in ne združujejo in odlagajo, temveč potujejo naprej. Ne glede na vsebnost mineralov, pa voda lahko vsebuje tudi klor, ki se ga uporablja za dezinfekcijo. Čeprav kloriranje ni dobro za zdravje ljudi to lahko preprečuje predvsem mikrobiološko onesnaženost vode in širjenje raznih bolezni, pa so nekateri upravičeno zaskrbljeni zaradi posledic, ki jih ima lahko kloriranost vode na zdravje ljudi.