Vrsta vremenske napovedi

Vremenska napoved se med seboj razlikuje po vsebini, ki pa je predvsem odvisna od ciljnega uporabnika. Vremenska napoved mora biti razumljiva za vsakogar, ki zna brati.
Lokalna ploha je za elektrogospodarstvo povsem brez pomena, medtem ko pa je lahko za kmeta ali pa kakšno kulturno prireditev usodnega pomena.

Predvsem pa ločimo vremenske napovedi po časovnem obsegu:
•    nekajurne, te so pomembne za letališča in jadralce;
•    dnevne ali kratkoročne, ki so eno ali dvodnevne in so nam tudi najbolj blizu;
•    nekajdnevne ali srednjeročne, ki se napoveduje vremenska napoved do pet dni vnaprej;
•    tedenske in sezonske ali dolgoročne, ki pa so še na stopnji preučevanj, saj takšne napovedi so še premalo natančne.