Za strokovno prevajanje cenik ni enak kot za enostaven prevod

Besedila se po svoji naravi izredno razlikujejo, to ve čisto vsak, ki se je kadar koli že ukvarjal z zelo težkimi, strokovnimi besedili in tudi z zelo lahkimi, povsem enostavno berljivimi besedili. Ko pa je treba ta besedila prevesti v nek tuj jezik, hkrati pa je besedilo res strokovno napisano, kar vključuje tudi kakšne izraze, ki jih je treba na veliko iskati, pa takšen prevod tudi slučajno ni enostaven, saj se je treba v tematiko celo poglobiti. Posledično je popolnoma razumljivo, da je za prevajanje cenik višji. Koliko odstotkov je za prevajanje strokovnih besedil cenik višji, pa je težko enoznačno odgovoriti, nekatere agencije celo nimajo pribitkov, saj že osnovna cena vključuje vse možne zahtevnosti besedila.

Kakšno besedilo je strokovno besedilo, da velja za prevajanje strokovnih besedil cenik, ki je posebej prilagojen in da je za prevajanje cenik toliko višji?

Čisto vsako področje je pravzaprav neka stroka zase, zato se verjetno sprašujete, kakšna so tista besedila, ki so strokovna in za katera se določi za prevajanje cenik, ki je prav poseben. Najbolj enoznačen odgovor je, da so navodila za uporabo prav gotovo strokovno besedilo, hkrati tudi kakšni zdravniški izvidi, pri katerih izrazi niso ravno splošno v uporabi, pa tudi kakšna farmacevtska poročila in podobno. Torej je zahtevno besedilo za prevod, za katerega se potem določi za prevajanje cenik, ki je prav poseben, tisto, ki vsebuje veliko tujih izrazov, ki se uporabljajo zgolj v tisti stroki, hkrati pa izrazi niso v splošni uporabi. To je najbolj enostaven odgovor, ki marsikomu pomaga raztolmačiti termin strokovnega prevajanja in potem veliko lažje razume, zakaj je za prevajanje cenik kar ne enkrat povišan. Tudi prevajalcu je v osnovi treba plačati več in zagotovo je do vseh strank veliko bolj pošteno prav to, da se raje v izjemnih primerih za prevajanje cenik poviša, kot pa da je višja vedno, tudi za najbolj enostavna in preprosta besedila.