Zahtevnejše oblike prevodov

S prevodi, se tako rekoč srečujemo vsakodnevno pa naj bo to zavedno ali nezavedno. Skoraj na vsakem koraku nas spremljajo tuje besede, ki si jih prevajamo vsakodnevno, te besede so običajno enostavne, saj smo jih ponotranjili. A vsi prevodi žal niso taki.

Vrste prevajanja po Jakobsonu

Po Romanu Jakobsonu poznamo tri različne vrste prevajanja. Prvi izmed njih je intrajezikovni prevod, ki z drugimi besedami pomeni preubeseditev. To pomeni, da interpretiramo določeno besedilo znotraj istega jezika. Drugi način prevoda je intrajezikovni, ki predstavlja interpretacijo besedila iz enega jezika, navadno izvornega v drugi jezik, ki je naš cilj. Tretji način pa je transmutacija ali intersemiotičen prevod, ki je interpretacija besednih znakov kot je govor s pomočjo nebesednih, kot so slike, mimika, izrazi na obrazih, znakovni jezik.

Razdeljevanje glede na način

Tako kot na drugih področjih obstaja več načinov za opravljanje ene storitve, stvari ali kakor koli. Tudi pri prevajanju obstaja več različnih načinov prevajanja in sicer lahko prevajamo pisno, na pogled, tolmačimo, sodno tolmačimo, sinhroniziramo, podnaslavljamo, prevajamo strojno ali medijsko. Prevodi pa se razlikujejo prav tako po vsebini, na splošno, strokovno, poslovno in knjižno.

Sodni prevodi

Prav posebno obliko prevodov predstavljajo sodni prevodi, ki jih opravljajo le sodni prevajalci. To so jezikoslovci, ki so opravili izpit za sodnega tolmača ter so se ob tem zaprisegli pri Ministerstvu za pravosodje. To so uradni dokumenti, ki jih lahko uporabljamo doma ali po svetu na uradih. Prevodi, ki so sodno overjeni so ožigosani in z vrvico zvezani z izvirnikom ter overjeno kopijo. Potreben pa je prav tako priložiti izjavo o tem, da je uvod ustrezen in s tem le ti prevodi veljajo za uradni dokument. Pod sodna prevajanja uvrščamo prevod spričeval, rojstnih listov, potrdila o nekaznovanosti, policijske zapisnike, pogodbe, certifikate, diplome,  potne liste, pooblastila, zdravniške izvide in podobno.