Zgradba uradnega vabila

Vabila so tista oblika sporočanja, ko  gre za kakšno vabilo. Namen vabila je, da nekoga povabimo na preriditev, praznovanje, rojstni dan, na posebni dogodek, poroko in še bi lahko naštevali. Ogromno priložnosti je pri katerih lahko napišemo razna vabila.

Vabila se vedno pisejo v prvi osebi ednine oziroma v prvi obliki množine. Prva oseba množine se uporablja kadar se vabila pišejo v imenu neke ustanove.
Moramo vedeti, da imajo uradna vabila tudi predpisano obliko. V glavi vabila mora biti levo zgoraj podatki o pošiljatelju, medtem ko je zgoraj desno kraj in datum pisanja.
V jedru vabila je najbolj pomembno, da piše na kateri dogodek vabite s vabilom in kraj ter čas dogodka.
V zaključku pa mora vabilo vsebovati pozdrav in desno spodaj podpis pošiljatelja.